Simulare a unei explozii la o fabrică de acetilenă din Brăila, cu risc de scurgere a unei substanţe periculoase după fisurarea unui rezervor de acid clorhidric

Pompierii au efectuat un amplu exerciţiu în teren, intervenind
după producerea unei explozii la o baterie de acetilenă pe amplasamentul
fabricii de acetilenă Brăila, aparţinând S.C. Air Liquide România S.R.L., unde
exista pericolul unei explozii cu efect de domino din cauza descompunerii
acetilenei.