80 de teze de doctorat au dispărut din arhiva Academiei de Poliţie. Nu există o evidenţă clară a celor cărora li s-a acordat titlul de doctor

80 de teze de doctorat susţinute în perioada 2011-2016 nu se regăsesc în format electronic în arhiva Academiei de Poliţie, iar alte trei teze nu există nici în format tipărit. Acestor teze dispărute li se adaugă şi lucrările ştiinţifice a doi decani din Academia de Poliţie, arată  PressOne.

Top News