Amendat pentru că a cerut informaţii „clasificate”: „Federaţia de Fotbal beneficiază de maşină de poliţie cu girofar la fel ca fostul vicepremier Oprea”

Lucian Todoran a sesizat că în data de 8 noiembrie, cu o zi înainte de desfăşurarea meciului amical România-Turcia, pe Cluj Arena, un autocar care avea inscripţionat „Echipa naţională de  fotbal” a beneficiat de coloană oficială.  „Am solicitat documente jandarmeriei legate de modul în care în Cluj se oferă Federaţiei Române de Fotbal servicii publice de însoţire coloană oficială, adică maşină de poliţie (locală) cu girofar, să vadă şi să audă tot şoferul şi să facă loc, întocmai cum i se oferea fostului vicepremier Oprea când a murit poliţistul Gigină”, a explicat Todoran. 
Clujeanul a cerut informaţii Grupării  de  Jandarmi  Mobilă Cluj – Napoca invocând Legea 544 privind informaţiile de interesa public. Întrucât i s-a răspuns doar parţial, a sesizat instanţa de judecată.    

Ce a solicitat 

Todoran a solicitat să i se comunice: 
(1) cine a solicitat însoţirea de  către maşinile instituţiilor statului a unui aut ocar care avea inscripţionat „Echipa naţională de  fotbal”  cel  puţin  în  data  de  8  noiembrie  2017. 
(2)  in  ce  bază  legală  s – a  făcut  însoţirea  menţionată la punctul anterior. 
(3) in ce bază legală a solicitat instituţia pârâtă colaborarea  poliţiştilor locali la însoţirea menţionată 
(4) copia documentelor prin care s-a  solicitat şi prin care s-a aprobat însoţirea la care s-a făcut referire la pct. 1
(5) copia  planului de acţiune în care a fost cuprinsă însoţirea echipei naţionale de fotbal în  data  sus – mentionata.  

Ce i s-a răspuns

Cererea  nu  a  fost  soluţionată în  mod complet, nefiindu-i comunicate copia documentelor prin care s-a solicitat  şi aprobat însoţirea de către autovehicule ale instituţiilor  statului a unui autocar inscripţionat  cu  „Echipa naţională de fotbal” şi  copia planului de acţiune al forţelor de ordine.
În motivarea sentinţei Judecătoriei Cluj se arată:  „S-a răspuns reclamantului că nu se poate comunica cererea adresată de către  Federaţia  Română de Fotbal deoarece conţine date cu caracter personal iar planul de acţiune nu se poate  comunica deoarece reprezintă o informaţie clasificată, în sensul art. 182/2002.”

De ce a acţionat în judecată

Todoran a argumentat în faţa instanţei că  „Legea  677/2001  protejează doar persoanele fizice. Prin  urmare, o cerere formulată de o persoană juridică, aşa cum este Federaţia Română de Fotbal,  poate şi se impune a fi comunicată. Reclamantul  arată şi că  planul de acţiune a fost în mod greşit clasificat secret de  serviciu. Mai arată reclamantul că  suspicionează că instituţia pârâtă se protejează de caracterul  clasificat  al  informaţiei  pentru  a  organiza  nelegal o  activitate  de  însoţire  a  unei  coloane  oficiale şi de a implica şi o altă instituţie în această operaţiune.”
Declasificarea nu  poate prejudicia  siguranţa  naţională,  prin  urmare,  se  impune  declasificarea planului de acţiune şi  comunicarea acestuia către reclamant, a mai susţinut reclamantul.  

Răspunsul Jandarmeriei

Jandarmeria a solicitat respingerea cererii deoarece „au fost comunicate reclamantului informaţiile solicitate, mai puţin cele  exceptate de lege de la comunicare. S-a arătat că nu s-au putut comunica reclamantului  copie  de pe cererea formulată de către Federaţia Română de Fotbal, deoarece aceasta conţine date  cu  caracter  personal.  S-a  mai arătat că planul de acţiune solicitat are caracter de secret de  serviciu şi nu poate fi comunicat, fiind exceptat în mod expres de la comunicare potrivit art.  12 din Legea 544/2001”. 

Ce a decis instanţa: „abuz de drept”

În primă instaţă, Judecătoria Cluj i-a respins cererea şi l-a amendat pe Todoran cu 1.000 de lei pentru „abuz de drept”. 
„Reţinând caracterul vădit neîntemeiat al acţiunii,  faţă de comunicarea legală şi  cu  bună – credinţă  a  informaţiilor  publice  de  către  instituţia  pârâtă , apreciind  că  reclamantul  săvârşeşte  un  abuz  de  drept  prin  formularea  unei  cereri  de  chemare  în  judecată  vădit  neîntemeiate care aduce atingere bunului mers al activităţii pârâtei dar şi  activităţii instanţei  de  judecată,    având  în  vedere  că  sfera  preocupărilor  reclamantului  se  situează în  afara  preocupării legitime de asigurare a  accesului la informaţii publice şi se circumscrie  urmăririi  unor  interese  patrimoniale, aspect  ce  reiese  din  cele  peste  100  de  cauze  introduse  pe  rolul  Tribunalului Cluj în care reclamantul solicită  informaţii publice din domenii şi de la instituţii  variate, sub sancţiunea amenzii şi a daunelor,  în baza art.  187 alin. 1 pct. 1 NCPC, instanţa va  aplica  reclamantului o amendă judiciară în valoare de 1000 lei.”
Hotărârea Judecătoriei a fost confirmată de Tribunalul Cluj zilele trecute şi a rămas definitivă. 

Explicaţiile instanţei

În motivarea Judecătoriei se explică de ce instanţa consideră că refuzul Jandarmeriei de a comunica o copie  de pe cererea formulată de către Federaţia Română de Fotbal pentru asigurarea coloanei oficiale este legitim: 
„s-a  refuzat  comunicarea întrucât documentele ar conţine date cu  caracter  personal, informaţiile fiind exceptate de la comunicare conform  art. 12 alin. 1 lit d  5 din Legea 544/2001, dar s – a comunicat persoana care a formulat cererea, data de înregistrare a  acestei cereri precum şi împrejurarea că cererea a fost aprobată. Dacă  într – adevăr,  cererea  şi  documentul  de  aprobare  fac referire  la  datele  unor  persoane fizice, aceste documente nu pot fi comunicate sau pot fi comunicate cu anonimizarea informaţiilor le gate de datele personale. Reţine instanţa că datele  personale ,  respectiv  Legea  677/2001  protejează doar persoanele fizice , nu şi persoanele juridice,  însă atâta timp cât s-a  menţionat  că  documentele  conţin  date  personale  ale  unor  persoane  fizice,  aceasta  nu  se  impuneau a fi  copiate şi  comunicate. În condiţiile în care însă , oricum,  s – au  comunicat  datele  persoanei  juridice  care  a  solicitat asigurarea ordinii publice la evenimentul sportiv, precum şi data cererii, respectiv s – au comunicat informaţiile conţinute în cerere, cu menţiunea că solicitarea a fost aprobată, reclamantul nu poate pretinde că a fost vătămat în sensul art. 22 din Legea 554/2004, având la  dispoziţie  toate  informaţiile solicitate.” 
În ceea ce priveşte planul de acţiune solicitat de Todoran, instanţa a precizat: „accesul  la  informaţii  clasificate este permis cu respectarea  principiului necesităţii de a cunoaşte , numai persoanelor  care  deţin  certificat  de  securitate  sau  autorizaţie  de  acces,  valabilă  pentru  nivelul  de  secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Reclamantul  nu  are  o  astfel  de  abilitare,  prin  urmare  nu  i  se  poate  comunica  planul solicitat.”
Pe de altă parte: „Alcătuirea dispozitivelor forţelor de ordine, nominalizarea acestora, efectivele, traseele  dar şi modalităţile specifice de intervenţie nu sunt destinate informării publice, publicitatea  unor astfel de informaţii zădărnicind în fapt misiunea de asigurare a ordini i publice. Favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei nu a fost dovedită  în cauză şi oricum, nu reclamantul este cel chemat să asigure condiţiile de legalitate în ceea ce  priveşte funcţionarea  şi  atribuţiile  organelor  coercitiv e  ale  statului.  Cel  mult,  dacă  are  suspiciuni rezonabile de nelegalitate,  reclamantul  are dreptul de a sesiza organele de urmărire  penală”.

Ce spune Legea

Art. 187 din Noul cod de procedură civilă se referă la sancţiunile aplicate pentru încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Astfel, la articolul 1 se arată: „(1) Daca legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel: 1.cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei”. 
La subpunctul a se prevede: a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei cai de atac, vădit netemeinice;”

Reacţia lui Todoran 

„Judecătoarea Anca Maria Groza trece pe roşu cu maşina, nu scrie vreo obiecţiune în procesul verbal întocmit de poliţistul rutier, dar contestă în instanţă sancţiunea dată de poliţistul rutier, spunând că, de fapt, era galben intermitent; îi sunt respinse criticile tot de un judecător ca „lipsite de credibilitate”; apoi declară apel şi şi-l retrage. Apoi introduce acţiune în instanţă ca să-şi lase tatăl fără drept de semnătură în societate; îi e respinsă acţiunea în justiţie. Apoi cheamă în judecată jurnalistul care a scris despre procesul cu tatăl său, pretinzând că i s-a încălcat dreptul la viaţă privată; primeşte tot soluţie de respingere. Ei, tocmai această judecătoare de la Tribunalul Cluj a menţinut azi o amendă pentru abuz de drept procesual dată mie de colega sa Monica Trofin”, a scris Todoran pe Facebook. 
Clujeanul se plânge că judecătoarea de la Judecătorie nu a precizat „în ce anume a constat acea atingere  adusă bunei funcţionări a Judecătoriei şi a Jandarmeriei (pene de curent, inundaţii etc) nu a detaliat, dar a considerat fapta mea de o gravitate maximă, neexplicând nici de ce a aplicat amenda maximă şi nu cea minimă prevăzută de lege.”

Sesizări la Inspecţia Judiciară

Lucian Todoran a mai araătat că soluţiile ambelor judecătoare „au venit în contextul unor sesizări pe care le-am făcut la adresa acestora la Inspecţia Judiciară (evident respinse, deşi nu se neagă că ce anume am sesizat e adevărat, paradox cotidian la instituţia care, însă, o dă afară de două ori din rândurile judecătorilor pe judecătoarea care l-a condamnat pe Voiculescu) referitor la neîntocmirea în termen a unei hotărâri şi la întârzierea de zeci de minute în deschiderea unei şedinţe de judecată, chestiuni care, sesizate, nu sunt de natură să jignească profund un om.”
Citeşte şi

Sursa acestui articol este websiteul adevarul.ro

Alte Articole Interesante